Villkor och bestämmelser

LiveCasinoFinder.com " Villkor och bestämmelser

Välkommen till LiveCasinoFinder.com. Följande regler och villkor styr användningen av LiveCasinoFinder.com webbplats. Det är absolut nödvändigt att du läser och förstår dessa villkor innan du använder våra tjänster.

Syftet med de allmänna villkoren och information

De regler och villkor som anges här syftar till att beskriva de regler och förordningar som dikterar förhållandet mellan LiveCasinoFinder.com och dess användare. Det är viktigt för användare att förstå sina rättigheter, skyldigheter och begränsningar för att använda de tjänster som tillhandahålls av LiveCasinoFinder.com.

Ansvarsfriskrivning och juridisk rådgivning

Observera att innehållet på LiveCasinoFinder.com endast är avsett för informationsändamål. Ingenting på denna webbplats ska ses som juridisk rådgivning. Användare bör konsultera juridisk rådgivare för juridiska frågor, särskilt när det gäller onlinespel.

LiveCasinoFinder.com som en oberoende spelkatalog och informationstjänst

LiveCasinoFinder.com är en oberoende onlinekatalog och informationstjänst som erbjuder recensioner och insikter i live casinos. Vi driver inga speltjänster och vi är inte anslutna till några kasinooperatörer.

Uppgifternas riktighet

Även om LiveCasinoFinder.com gör stora ansträngningar för att säkerställa att den information som tillhandahålls är korrekt och aktuell, kan vi inte garantera dess absoluta riktighet. Användare uppmanas att iaktta diskretion och verifiera informationen på egen hand.

Användarens ansvar för spelens och satsningarnas laglighet

Som användare av LiveCasinoFinder.com är du ensam ansvarig för att säkerställa att du följer de lagar och regler som gäller för spel i din jurisdiktion. Detta inkluderar lagligheten av de spel och satsningar du deltar i.

Begränsning av ansvar

Genom att använda LiveCasinoFinder.com samtycker du till att hålla webbplatsen, dess anställda och dotterbolag skadeslösa mot alla anspråk, skador eller andra skulder som kan uppstå till följd av användningen av den information eller de tjänster som tillhandahålls.

Ändring av information och framtida åtaganden

LiveCasinoFinder.com förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort all information som tillhandahålls utan föregående meddelande. Användare rekommenderas att regelbundet granska de Allmänna villkoren för eventuella uppdateringar.

Varumärken och upphovsrätt

Allt innehåll, inklusive text, bilder och logotyper på LiveCasinoFinder.com, ägs av webbplatsen eller dess innehållsleverantörer och skyddas av internationella upphovsrättslagar.

Begränsningar för kopiering och överföring

Användare är förbjudna att kopiera, vidaredistribuera eller återpublicera någon del av innehållet på LiveCasinoFinder.com utan uttryckligt skriftligt tillstånd från webbplatsens ägare.

Immateriella rättigheter

LiveCasinoFinder.com innehar immateriella rättigheter över innehållet, tjänsterna och varumärkena på denna webbplats. Obehörig användning av någon av dessa egenskaper är strängt förbjudet och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Informationens noggrannhet och rapportering

Om du hittar någon information på LiveCasinoFinder.com som är felaktig eller vilseledande, vänligen rapportera det till oss. Vi strävar efter excellens och uppskattar samarbetet med våra användare för att upprätthålla integriteten på vår webbplats.

Borttagning av innehåll och diskretion av livecasinofinder.com

Innehåll kan tas bort eller ändras efter bedömning av livecasinofinder.com i enlighet med våra policyer och eventuella tillämpliga lagar.

Live Casino Finder Klagomålstjänst

Om du har några klagomål eller frågor angående de tjänster som tillhandahålls av LiveCasinoFinder.com, vänligen kontakta oss via vår Klagomålstjänst. Vi värdesätter din feedback och kommer att ta itu med dina problem efter bästa förmåga.

Villkor och bestämmelser för LiveCasinoFinder.com

Genom att använda denna webbplats samtycker du till de villkor som beskrivs i detta dokument. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter eventuella uppdateringar av dessa villkor innebär det att du godkänner ändringarna.

Funktioner ansvarsfullt Neosurf Casino - Slutsats

Genom att använda LiveCasinoFinder.com godkänner du de regler och villkor som anges i detta dokument. Det är ditt ansvar att hålla dig informerad om dessa Villkor och att använda denna webbplats och dess information på ett ansvarsfullt sätt och inom lagens gränser.

Uppdaterad 2023-06-20

livecasinofinder.com
sv_SESwedish