Spelberoende

LiveCasinoFinder.com " Spelberoende

Vid LiveCasinoFinder.comprioriterar vi våra användares välbefinnande och är fast beslutna att främja ansvarsfullt spelande. Denna sida syftar till att ge värdefull information om spelberoende, dess tecken och tillgängligt stöd. Vårt mål är att säkerställa en säker och trevlig spelupplevelse för alla.

Spelberoende

Spelberoende är ett allvarligt tillstånd som drabbar individer över hela världen. Det handlar om en tvångsmässig önskan att spela trots negativa konsekvenser. Att känna igen tecknen på spelberoende är avgörande för att kunna ingripa tidigt och söka hjälp. Här är några vanliga indikatorer på spelberoende:

 • Upptagenhet med spel: Att ständigt tänka på spel, planera nästa session eller minnas tidigare vinster eller förluster.
 • Förlust av kontroll: Oförmåga att kontrollera eller stoppa spelandet, även när man försöker göra det.
 • Ökande insatsbelopp: Behov av att satsa mer pengar för att uppnå samma nivå av spänning eller tillfredsställelse.
 • Försummelse av ansvar: Att prioritera spelandet framför arbete, familj, relationer och andra viktiga åtaganden.
 • Att jaga förluster: Kontinuerligt spelande i ett försök att återvinna tidigare förluster, vilket leder till djupare ekonomiska problem.
 • Tillbakadragande från sociala aktiviteter: Tillbakadragande från sociala evenemang, hobbyer eller andra aktiviteter för att spendera mer tid på spel.
 • Finansiella svårigheter: Att ackumulera betydande skulder, låna pengar eller uppleva ekonomisk instabilitet på grund av spelförluster.
 • Humörsvängningar: Upplever extrema toppar eller dalar baserat på spelresultat, vilket leder till irritabilitet, ångest eller depression.
 • Hemlighetsmakeri och bedrägeri: Att dölja omfattningen av spelaktiviteter eller att engagera sig i bedrägligt beteende.
 • Misslyckade försök att sluta: Gjort upprepade misslyckade försök att minska eller sluta spela.
 • Förlust av intresse: Förlorat intresse för tidigare hobbies eller aktiviteter som inte involverar spel.
 • Flykt genom spel: Att använda spel som ett sätt att fly från stress, depression eller andra känslomässiga svårigheter.
 • Låna eller stjäla pengar: Att låna pengar från andra eller ägna sig åt olaglig verksamhet för att finansiera spelvanor.
 • Påfrestande relationer: Upplever konflikter, ansträngda relationer eller separation på grund av spelrelaterade problem.
 • Fysisk och känslomässig stress: Upplever fysiska symtom som sömnlöshet, huvudvärk eller ångest relaterade till spel.

Att förstå när du eller någon du känner behöver hjälp med spelberoende är avgörande för återhämtning och för att söka stöd.

Hur förstår man att man behöver hjälp mot spelberoende?

Att inse behovet av hjälp är det första steget mot att övervinna spelberoende. Här är några indikatorer som tyder på att du kan behöva hjälp:

 1. Förlust av kontroll: Du har svårt att kontrollera eller stoppa ditt spelbeteende, även när du vill sluta.
 2. Negativa konsekvenser: Spelandet har lett till betydande ekonomiska, personliga eller känslomässiga problem i ditt liv.
 3. Misslyckade försök att sluta: Trots upprepade försök har du inte lyckats minska eller eliminera dina spelvanor.
 4. Symtom på tillbakadragande: Rastlöshet, irritabilitet eller humörsvängningar när du försöker minska eller sluta spela.
 5. Upptagenhet av spel: Tankar på spel upptar en betydande del av din tid och påverkar dina dagliga aktiviteter, relationer och ditt allmänna välbefinnande.
 6. Bedrägeri och hemlighetsmakeri: Att bete sig bedrägligt, t.ex. att dölja omfattningen av dina spelaktiviteter för nära och kära.
 7. Finansiell instabilitet: Att stå inför ekonomiska svårigheter, ackumulera skulder eller ta till desperata åtgärder för att finansiera dina spelvanor.

Om du känner igen dig i dessa tecken är det viktigt att du söker hjälp och stöd från professionella och stödnätverk som är specialiserade på behandling av spelberoende.

På LiveCasinoFinder.com är vi dedikerade till ansvarsfullt spelande och tillhandahåller resurser för individer som står inför spelberoende. Vi tror på att främja en säker och trevlig spelmiljö.

Hjälp för spelberoende i hela världen

GamCare http://www.gamcare.org.uk/ 0808 8020 133 Förenade kungariket
Anonyma spelare www.gamblersanonymous.org/ga/ Förenade kungariket
BeGambleAware www.begambleaware.org 0808 8020 133 Förenade kungariket
Gioca-Responsabile www.gioca-responsabile.it 800 151 000 Italien
Italienska sällskapet för interventioner mot tvångssyndrom www.siipac.it 800 031 579 Italien
Nationellt grönt nummer TVNGA dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00 800 558 822 Italien
Associazionee Giocatori Anonimi www.giocatorianonimi.org 338-1271215 Italien
Jogadores anônimos do Brasil jogadoresanonimos.com.br Contato SP: (11) 3229-1023

Contato RJ: (21) 25164672

Brasilien
Skydd för joggare www.srij.turismodeportugal.pt Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, órgão do Turismo de Portugal.

Número Linha Vida: 1414

[email protected]

O aconselhamento telefônico funciona todos os dias, das 10h às 18h.

Brasilien
Jugadores Anónimos www.jugadoresanonimos.org 670 691 513 LATAM
Juego Responsable - Argentina juegoresponsable.com.ar LATAM
GamCare www.gamcare.org.uk 0808 8020 133 Japan
BeGambleAware www.begambleaware.org 0808 8020 133 Japan
Stödlinjen.se www.stodlinjen.se 020-81 91 00 Japan

Resurser för spelberoende

Spelberoende är ett allvarligt problem som drabbar individer och deras familjer över hela världen. Den destruktiva karaktären hos detta beroende kan leda till ekonomisk ruin, ansträngda relationer och känslomässigt lidande. Att känna igen problemet och söka hjälp är avgörande för dem som är fångade i spelberoendets cykel. Lyckligtvis finns det flera resurser tillgängliga för att ge stöd och hjälp till dem som behöver det. Den här artikeln kommer att utforska några av de viktigaste resurserna för spelberoende som erbjuder hjälp, vägledning och en väg till återhämtning.

Att söka hjälp för spelberoende är avgörande för att individer ska kunna återta kontrollen över sina liv och övervinna det destruktiva beteendet. Den här artikeln syftar till att ge värdefull information om olika resurser som finns tillgängliga för att stödja problemspelare och deras anhöriga.

National Nätverk för hjälplinjer för problemspelande

National Problem Gambling Helpline Network, som nås på 800-522-4700, är en viktig resurs för problemspelare och deras familjer i USA. Hjälplinjen drivs av National Council on Problem Gambling (NCPG), en ideell organisation som arbetar för att hjälpa personer som drabbats av spelberoende.

Hjälplinjen ger information, stöd och hänvisningar till lokala resurser som är specialiserade på behandling av spelproblem. Utbildade yrkesverksamma är tillgängliga för att erbjuda konfidentiell hjälp och vägledning till uppringare. Om individer söker rådgivning, behandlingsprogram eller andra stödtjänster kan hjälplinjen ansluta dem till lämpliga resurser i deras område.

Anonyma spelare

Gamblers Anonymous (GA) är en global sammanslutning av personer som har kämpat med spelberoende och som är engagerade i sitt tillfrisknande. Gamblers Anonymous grundades 1957 och har vuxit till ett omfattande nätverk av lokala grupper i olika länder, som erbjuder en stödjande miljö för dem som söker hjälp (http://www.gamblersanonymous.org/ga/).

För att bli medlem i Gamblers Anonymous är det enda kravet att man vill sluta spela. Medlemmarna deltar i ett 12-stegsprogram som bygger på principerna för återhämtning. Genom att dela med sig av sina personliga erfarenheter får man stöd, uppmuntran och värdefulla insikter från andra som har ställts inför liknande utmaningar. Föreningen erbjuder också separata stödgrupper för anhöriga (Gam-Anon) och barn till problemspelare (Gam-A-Teen), eftersom man är medveten om hur spelberoende påverkar hela familjen.

GamCare

GamCare är en branschfinansierad välgörenhetsorganisation som är verksam i Storbritannien och erbjuder konfidentiell rådgivning och stödtjänster för personer som drabbats av spelproblem. Organisationen har åtagit sig att tillhandahålla icke-dömande hjälp till spelare, deras familjer och de som riskerar att utveckla ett spelberoende.

GamCare erbjuder en rad olika tjänster, inklusive stödtelefon, personlig rådgivning och chattstöd online. Hjälplinjen (0808 8020 133) (http://www.gamcare.org.uk/) är tillgänglig dygnet runt och erbjuder en säker plats för individer att diskutera sina problem och söka vägledning. Organisationen har också ett nära samarbete med behandlingsleverantörer, vilket säkerställer att individer kan få tillgång till den hjälp de behöver.

Myndigheten för missbruksfrågor och psykisk hälsa (SAMHSA)

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) är en folkhälsomyndighet inom United States Department of Health and Human Services. SAMHSA driver en gratis, konfidentiell och 24/7 National Helpline, tillgänglig året runt, för att ge information och behandlingshänvisningar för olika psykiska störningar, inklusive spelberoende.

Hjälplinjen för National (1-800-662-4357) (https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline/) är en värdefull resurs för personer och deras familjer som söker hjälp med spelberoende. Utbildad personal erbjuder stöd, information och behandlingshänvisningar på både engelska och spanska. Hjälplinjen säkerställer att individer kan få tillgång till den hjälp de behöver, oavsett var de befinner sig eller vilka omständigheter som råder.

National-rådet för problemspelande

National Council on Problem Gambling (NCPG) är en oberoende organisation som arbetar för att främja individer och familjer som påverkas av problemspelande. NCPG är inte ansluten till spelindustrin, vilket gör det möjligt för dem att tillhandahålla opartisk information, resurser och stödtjänster.

NCPG:s webbplats fungerar som en omfattande källa till information om problemspelande.http://www.ncpgambling.org) Den erbjuder värdefulla resurser för att förstå spelberoende, identifiera tecknen och hitta lämplig behandling. Webbplatsen innehåller också en katalog över utbildade rådgivare i hela USA som är specialiserade på att hantera problem med spelberoende.

Funktioner ansvarsfullt Neosurf Casino - Slutsats

Spelberoende är ett allvarligt problem som kan få betydande återverkningar på människors liv. Att känna igen tecknen på spelberoende och förstå när man ska söka hjälp är avgörande för att övervinna denna utmaning. På LiveCasinoFinder.com prioriterar vi våra användares välbefinnande och uppmuntrar till ansvarsfullt spelande.

På LiveCasinoFinder.com är vi dedikerade till att främja ansvarsfullt spelande och säkerställa en säker spelmiljö. Vi uppmuntrar dig att dra nytta av tillgängliga resurser och stöd för att övervinna spelberoende och njuta av spel på ett ansvarsfullt sätt.

Uppdaterad 2023-06-29

livecasinofinder.com
sv_SESwedish