Integritetspolicy

LiveCasinoFinder.com " Integritetspolicy

Vid LiveCasinoFinder.comförstår vi vikten av att värna om din integritet och skydda sekretessen för din personliga information. Denna sekretesspolicy beskriver vårt orubbliga engagemang för dataskydd, vilket garanterar en säker och trevlig upplevelse på vår plattform.

Vårt löfte att skydda din integritet

Vi värdesätter din integritet och prioriterar skyddet av dina personuppgifter. Vi har infört strikta sekretessrutiner och följer tillämpliga dataskyddslagar för att säkerställa att dina uppgifter förblir säkra och konfidentiella.

Datainsamling: Vår praxis

För att kunna ge dig en smidig och personlig upplevelse kan vi samla in viss information från dig. Denna information kan omfatta ditt namn, dina kontaktuppgifter och ditt surfbeteende på vår plattform. Du kan vara säker på att vi endast samlar in de uppgifter som krävs för att förbättra din upplevelse och våra tjänster.

Användning av dina uppgifter

Den information vi samlar in från dig används för olika ändamål, inklusive men inte begränsat till:

  1. Anpassa din upplevelse på LiveCasinoFinder.com
  2. behandla dina förfrågningar och transaktioner på ett effektivt sätt
  3. Kommunicera viktiga uppdateringar och kampanjer
  4. Analysera data för att förbättra våra tjänster och anpassa dem till dina preferenser

Utlämnande och delning av information

LiveCasinoFinder.com respekterar sekretessen för din information. Vi säljer, byter eller delar inte dina personuppgifter med tredje part om det inte är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller krävs enligt lag. Vi kan dela din information med betrodda partners, såsom betalningsprocessorer, enbart i syfte att leverera våra tjänster till dig.

Våra säkerhetsåtgärder

Vi har implementerat robusta säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, utlämnande, ändring eller förstörelse. Våra avancerade säkerhetssystem, krypteringsprotokoll och stränga åtkomstkontroller säkerställer att dina uppgifter skyddas på bästa sätt. Vi ser regelbundet över och uppdaterar våra säkerhetsåtgärder för att stay ligga steget före nya hot och upprätthålla en säker miljö för våra användare.

Cookies roll

LiveCasinoFinder.com använder cookies för att förbättra din surfupplevelse på vår plattform. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet, så att vi kan känna igen dig och anpassa din upplevelse baserat på dina preferenser. Du har möjlighet att hantera dina cookie-inställningar via webbläsarens inställningar. Observera dock att om du inaktiverar cookies kan vissa funktioner eller funktioner på vår webbplats begränsas.

Länkar från tredje part

Vår plattform kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster. Vi uppmanar dig att vara medveten om att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicyer, som kan skilja sig från våra. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspraxis för alla tredjepartswebbplatser som du besöker via vår plattform, eftersom vi inte har kontroll över deras datainsamling eller användning.

Policy om barns integritet

LiveCasinoFinder.com är avsett för personer som är minst 18 år eller den lagliga åldern för onlinespel i deras jurisdiktion. Vi samlar inte medvetet in eller lagrar personlig information från individer under den lagliga åldern. Om vi blir medvetna om någon sådan information raderar vi den omedelbart från våra register.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy regelbundet för att återspegla förändringar i vår praxis, lagkrav eller tjänster. Eventuella ändringar av denna policy kommer att meddelas dig genom framträdande meddelanden på vår plattform. Vi uppmuntrar dig att regelbundet läsa vår integritetspolicy för att stay hålla dig informerad om hur vi skyddar din integritet.

Dina rättigheter till din personliga information

Som användare av LiveCasinoFinder.com har du vissa rättigheter avseende din personliga information. Dessa rättigheter kan omfatta:

  1. Tillgång till de personuppgifter vi har om dig
  2. Möjligheten att korrigera eller uppdatera din information
  3. Rätten att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter
  4. Rätten att begränsa eller invända mot behandlingen av dina uppgifter
  5. Rätten till dataportabilitet, vilket innebär att du kan få en kopia av dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Om du vill utöva dina rättigheter eller få klarhet i integritetsrelaterade frågor kan du kontakta vårt supportteam. Vi finns här för att hjälpa dig så snart som möjligt.

Bevarande av uppgifter

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna integritetspolicy eller som krävs enligt lag. När dina uppgifter inte längre behövs kommer vi att på ett säkert sätt kassera dem i enlighet med våra rutiner för datalagring.

Internationella dataöverföringar

Som en global plattform kan LiveCasinoFinder.com överföra och behandla din personliga information på olika platser över hela världen. Vi säkerställer att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats för att skydda dina uppgifter under internationella överföringar och följa tillämpliga dataskyddslagar.

På LiveCasinoFinder.com är vi fast beslutna att tillhandahålla en säker, transparent och trevlig spelmiljö samtidigt som vi skyddar din integritet. Ditt förtroende och din tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Uppdaterad 2023-06-20

livecasinofinder.com
sv_SESwedish